بازی های داخل سالن آسیا در پیش است انتخاب سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان از اولویت خارج شد؟

0
38
پس از وقوع اتفاقات درباره انتخاب سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان، مدتی است که این برنامه از سوی فدراسیون فوتبال مسکوت گذاشته شده است.

 بازی های داخل سالن آسیا از ۱۹ اسفند در تایلند آغاز می شود اما تیم ملی فوتسال زنان برای حضور در این مسابقات هنوز سرمربی ندارد.

پس از تعویق مجدد مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا، شرکت در بازی های داخل سالن آسیا بهترین فرصت برای دیدار دوباره تیم ملی فوتسال بانوان در میادین و شانسی برای آماده سازی و یافتن نقاط ضعف، پیش از مسابقات قهرمانی آسیا به شمار می رود.

با این وجود، تیم ملی فوتسال زنان همچنان تعطیل و بدون سرمربی است. حواشی هفته های گذشته در مورد انتخاب گزینه مد نظر علی صانعی پایان یافته و صانعی تیم ملی را ترک کرده تا با رفتن او، حواشی نیز به انتها برسد.

در فاصله ۵ ماه به آغاز بازی های داخل سالن آسیا فرصت چندانی برای تیم ملی وجود ندارد. فدراسیون فوتبال، درگیر مشغله های سنگین تیم های ملی است و به نظر می رسد کار تیم ملی فوتسال زنان به عنوان یک اولویت پایین از دستور کار فدراسیون فوتبال خارج شده است.

گزافه نیست اگر تیم ملی فوتسال بانوان را مظلوم ترین تیم در میان تیم های ملی زیر نظر فدراسیون فوتبال بدانیم. تیمی که سرمربی ندارد، برنامه و اردو ندارد اما هر زمان که تشکیل شود، انبوهی از انتظار مثل زنجیر به آن بسته است.

افزودن دیدگاه