برنامه بازی های لیگ برتر تغییر کرد/برنامه هفته اول تا چهارم

0
188

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، برنامه کامل هفته اول تا چهارم مسابقات لیگ برتر فوتسال از سوی سازمان لیگ اعلام شد.

 

*هفته اول: چهارشنبه ۱۳ مردادماه / ساعت ۱۸

مس سونگون- زندی بتن کلاردشت / سالن شهید پورشریفی تبریز

پنجشنبه ۱۴ مردادماه / ساعت ۱۸

فردوس قم- شهروند ساری / سالن شهید حیدریان قم

فولاد زرند ایرانیان- فرش ارا مشهد / سالن دانشگاه آزاد  زرند

کراپ الوند – مقاومت البرز / سالن یادگار امام الوند

حفاری خوزستان- سن ایچ ساوه / سالن امام رضا اهواز

گیتی پسند اصفهان- اهورا بهبهان / سالن پیروزی اصفهان

راگا شهرری- منصوری قرچک / سالن آیت الله طالقانی شهر ری

 

 

*هفته دوم: سه شنبه  ۱۹ مرداد  ساعت ۱۸

فولاد زرند ایرانیان – مجتمع فردوس قم/ سالن دانشگاه آزاد زرند

زندی بتن کلاردشت – شهروند ساری/ سالن شهدا چالوس

فرش آرا مشهد -کراپ الوند ایرانیان / سالن شهید بهشتی مشهد

سن ایچ ساوه – مس سونگون ورزقان / سالن فجر ساوه

ستارگان ورامین – شرکت ملی حفاری ایران اهواز  / سالن هفتم تیر قرچک

اهورا بهبهان – راگا شهر ری / سالن علی ابن ابیطالب بهبهان

مقاومت البرز – صنایع گیتی پسنداصفهان / سالن انقلاب کرج

 

*هفته سوم: یکشنبه ۲۴ مرداد  ساعت  ۱۸

مجتمع فردوس قم – زندی بتن کلاردشت/ سالن حیدریان قم

کراپ الوند ایرانیان – فولاد زرند ایرانیان / سالن یادگار امام الوند

شهروند ساری – سن ایچ ساوه / سالن سیدرسول حسینی ساری

صنایع گیتی پسند اصفهان – فرش آرا مشهد / سالن پیروزی اصفهان

مس سونگون ورزقان – ستارگان ورامین/ سالن شهید پورشریفی تبریز

راگا شهر ری – مقاومت البرز /  سالن طالقانی شهرری

شرکت ملی حفاری ایران اهواز – اهورا بهبهان / سالن امام رضا اهواز

 

*هفته چهارم: یکشنبه  ۳۱ مرداد  ساعت ۱۸

کراپ الوند ایرانیان – مجتمع فردوس قم/ سالن یادگار امام الوند

سن ایچ ساوه – زندی بتن کلاردشت / سالن فجر ساوه

فولاد زرند ایرانیان – صنایع گیتی پسند اصفهان / سالن دانشگاه آزاد زرند

ستارگان ورامین – شهروند ساری / سالن هفتم تیر قرچک

فرش آرا مشهد – راگا شهر ری / سالن شهید بهشتی مشهد

اهورا بهبهان – مس سونگون ورزقان / سالن علی ابن ابیطالب بهبهان

مقاومت البرز – شرکت ملی حفاری ایران اهواز / سالن انقلاب کرج

افزودن دیدگاه