کراپ همچنان خرید میکند/اینبار شجری

0
107

کراپ الوند دیگر خرید جدید خود را انجام داد و محمد شجری به این تیم پیوست تا اصغری مقدم در حال تکمیل تیم خود باشد

افزودن دیدگاه