کراپ نقل وانتقالات خود را شروع کرد

0
126

کراپ الوند پس از عقد قرارداد با جواد اصغری مقدم،با محمد نجف زنگی بازیکن فصل پیش تیم منصوری قرچک قرارداد بست

این اولین خرید کراپ با هدایت اصغری مقدم است.

افزودن دیدگاه