گیتی پسند جلوتر از دیگر تیم ها، ثبت ۳ قرار داد جدید دیگر

0
182

گیتی پسند حرکت خود را برای فصل جدید زودتر از هر تیمی شروع کرد تا با ثبت قرار داد بازیکنان خود عزم جدی خود را نشان دهد

پس از اینکه محمد کشاورز هدایت این تیم را بر عهده گرفت،احمد پری آذر هم به عنوان مربی قرار داد خود را ثبت کرد

همچنین پس از ثبت فرار داد سپهر محمدی،امروز سعید احمد عباسی و علی رضا وفایی و فرهاد توکلی قرارداد های خود را تمدید کردند

افزودن دیدگاه