یک تیم خارجی از شرکت در تورنمنت چهار جانبه مشهد انصراف داد !

0
411

اختصاصی اخبار فوری فوتسال

به گزارش اخبار فوری فوتسال تیم ملی کویت با اعلام رسمی از مسابقات تورنمنت چهار جانبه ایران کنار کشید. فدراسیون فوتبال کویت دلیل این مسئله را نا امنی های اخیر در ایران اعلام کرده است. علیرغم اینکه امنیت کامل در تمامی استانها اکنون برقرار شده است و همچنین به ویژه اینکه در مشهد کاملا امنیت برگزاری مسابقات برقرار است و علیرغم اصرار فدراسیون فوتبال ایران به شرکت کویت در این تورنمنت , اما آنها باز هم از این مسابقات کنار کشیده و رسما از فدراسیون فوتبال ایران عذرخواهی نموده اند.

حال باید دید با وجود این مسئله باز هم فدراسیون فوتبال میتواند در این مدت کم تیمی را جایگزین کویت در این مسابقات جایگزین کند یا خیر.

ارسلان حسینی – اخبار فوری فوتسال

افزودن دیدگاه