کانال تلگرام اینستاگرام

جدول کامل لیگ دسته یک گروه ب فصل ۹۷-۹۶

#نام تیمبازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱اتحاد برنا ورامین۱۰۰۰۰۰۰۳
۲پیمان شاهرود۱۰۰۰۰۰۰۳
۳مبل کریمی البرز۱۰۰۰۰۰۰۳
۴شاهد تهران۱۰۰۰۰۰۰۳
۵بالان صنعت شیراز۰۰۰۰۰۰۰۰
۶اهورا بهبهان۱۰۰۰۰۰۰۰
۷رامک شیراز۱۰۰۰۰۰۰۰
۸رعد پدافند امام رضا۱۰۰۰۰۰۰۰
۹ساکا پخش سقز۱۰۰۰۰۰۰۰