کانال تلگرام اینستاگرام

جدول کامل لیگ دسته یک گروه الف فصل ۹۷-۹۶

#نام تیمبازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱استقلال نوین ماشهر۱۰۰۰۰۰۰۱
۲رعد پدافند اصفهان۱۰۰۰۰۰۰۱
۳سمای دزفول۱۰۰۰۰۰۰۱
۴سن ایچ ساوه۱۰۰۰۰۰۰۱
۵شهرداری رشت۱۰۰۰۰۰۰۱
۶یاس قوامین تهران۱۰۰۰۰۰۰۱
۷دانش ورزش فریمان۱۰۰۰۰۰۰۱
۸نفت امیدیه۱۰۰۰۰۰۰۱