کانال تلگرام اینستاگرام

جدول کامل لیگ برتر نوجوانان کشور گروه یک ۱۳۹۶

#نام تیمبازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱شهروند ساری ۰۰۰۰۰۰۰۰
۲رویش فدک مشهد ۰۰۰۰۰۰۰۰
۳شهرداری رشت ۰۰۰۰۰۰۰۰
۴شهرداری ساوه ۰۰۰۰۰۰۰۰
۵ثامن الحجج سبزوار ۰۰۰۰۰۰۰۰