کانال تلگرام اینستاگرام

جدول کامل لیگ برتر نوجوانان کشور گروه دو ۱۳۹۶

#نام تیمبازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱غدیر اقلید فارس ۰۰۰۰۰۰۰۰
۲آتیه سازان شازند ۰۰۰۰۰۰۰۰
۳شرهانی دهلران ۰۰۰۰۰۰۰۰
۴شهسوار بندرعباس ۰۰۰۰۰۰۰۰
۵طوس اسپرت بوشهر ۰۰۰۰۰۰۰۰