پیشنهاد ایران برای برگزاری فوتسال مجازی در مجمع فدراسیون آسیا پذیرفته شد

0
74

رییس فدراسیون دانش آموزی کشوراعلام کرد: پیشنهاد ایران برای برگزاری مسابقات فوتسال مجازی دانش آموزان درمجمع عمومی فدراسیون قاره آسیا پذیرفته شد.

حسین بابویی اظهارداشت: پیشنهاد ایران برای برگزاری مسابقات فوتسال دانش آموزی ۲ ماه قبل به فدراسیون فوتبال مدارس آسیا همراه با جزئیات فنی- اجرایی آن ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه این پیشنهاد مورد تائید کمیته فنی فوتسال آسیا قرار گرفت، خاطرنشان کرد: این پیشنهاد مهم سپس درمجمع عمومی فدراسیون مدارس قاره آسیا مطرح شد که پس از دفاع خوب یکی از اعضای کمیته فنی که مالزیایی بودند به رای گذاشته شد.

بابویی بیان داشت: در این مجمع پیشنهاد ایران و دستورالعمل برگزاری مسابقات فوتسال دانش آموزی به صورت مجازی با صد درصد آراء به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: موافقت اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال قاره آسیا روز گذشته برای ایران ارسال شد.

بابویی یادآورشد: تا چند روز آینده دستورالعمل نهایی به فدراسیون مدارس آسیا ارسال می گردد.

رییس فدراسیون دانش آموزی کشورادامه داد: فدراسیون مدارس آسیا نیز این پیشنهاد را برای فدراسیون مدارس جهانی ارسال می کند تا درصورت موافقت، مسابقات فوتسال جهانی دانش آموزان نیز درقالب فضای مجازی طبق دستورالعمل پیشنهادی ایران برگزارشود.

افزودن دیدگاه