اختصاصی/کمالی از دلتنگی هایش گفت:امیدوارم این تیم نتیجه بگیرد/مالک تاکید داشت برگردم،اما شرایط مسموم بود/از صمیم قلب میخواهم این تیم نتیجه بگیرد

0
43

کمالی سرمربی سابق ارژن و ایمان شیراز پس از اینکه دیگر در کنار این تیم نیست به اخبار فوری فوتساد گفت:سختی کار من از جایی بود که ۱۵_۱۰ سال با تیم ارژن که در این سالن خاطرات خوبی داشتم دیگر همراه تیم نبودم. آدم متاسف میشود که چنین شرایطی ایجاد شده.در حال حاضر اقایان ناصر نعمتی و امید ابراری تیم را هدایت میکردند و سرمربی هنوز مشخص نیست ولی فکر میکنم به زودی اعلام کنند.مالک تاکید داشت که به تیم برگردم ولی شرایط مناسب نبود.از بازی کوثر تیم شرایط بهتری پیدا کرد ولی بعد دیدم شرایط اصلا خوب نیست.امیدوارم این تیم نتایج خوب بگیرد .سعی کردم ماموریت خودم را خوب ایفا کنم.هم بازیکن خوب پیدا کردیم و هم بازیکن به دیگر تیم ها دادیم.با تمام مشکلاتی هم که داشتیم با مدیریت خوب اقای کریمی نتیجه میگرفتیم و در لیگ میماندیم.
ادم ها و مربیان خوبی هستند که میتوانند به این تیم کمک کنند.امیدوارم به مالک جدید کمک کنند.ایشان توانایی مالی زیادی ندارد .اما باید به ایشان کمک کرد.قسمت نبود کار کنیم.از صمیم قلب میخوام این تیم نتیجه بگیرد.این تیم بسیار جوان است و این نتیجه دور از ذهن نبود

افزودن دیدگاه