اختصاصی/فرهاد کشاورز:از کمترین موقعیت ها استفاده کردیم/بعد از گل دوم کراپ تیم ما متوجه شرایط شد

0
53

فرهاد کشاورز پس از پیروزی برابر کراپ به اخبار فوری فوتسال گفت:
قبل از بازی هم گفته بودم ما بازی بسیار سختی خواهیم داشت.تیمی که کادر فنی با تجربه و بازیکنانی که برند فوتسال آسیا هستند.در مقابل تیم ما جوان است و تغییرات گسترده داشتیم.در نیمه اول موقعیت های زیادی را از دست دادیم و روی تجربه کراپ دروازه ما باز شد.در نیمه دوم نکات فنی را انتقال دادیم.اما گل دوم را هم دریافت کردیم.بعد از این گل تازه تیم ما متوجه شرایط بازی شد.خیلی خوب از فضاهایی که میدانستیم تیم کراپ به ما میدهد استفاده کردیم.حریف به بازی پاور پلی روی اورد و در این نوع تاکتیک،دفاع کردن را بلد بودیم و توانستیم به گلهای خود اضافه کنیم.هر دو تیم در حال اجرای دستورات مربیان خود بودند و در یک بازی دیگر برنامه های خود را انجام دادیم.این بازی کمک کرد ایرادات را متوجه شویم.در این دیدارها باید از کمترین موقعیت ها استفاده کنیم.
جا دارد از مدیریت اقای سلیمانی داور بازی علی رغم اینکه ممکن است با برخی تصمیم های ایشان موافق نباشم،تشکر کنم.
تیم من بهترین است .چه انهایی که بازی کردند و چه بازی نکردند بهترین هستند و بازی خوبی به نمایش گذاشتند.از همه کسانی که از این تیم حمایت کردند تشکر میکنم و امیدوارم باز هم حمایت کنند‌ تا تمرین فردا به این بازی فکر میکنیم و از فردا به تیم گیتی پسند فکر میکنیم

افزودن دیدگاه