اختصاصی/صبوری:خاصیت تیم جوان این است که نوسان دارد/به نیم فصل دوم فکر میکنیم

0
45

حسین صبوری سرمربی فردوس قم پس از پیروزی در هفته ششم گفت:
تیم ما نوسان دارد و این خاصیت تیم جوان است.شهروند این هفته ها نتایج خوبی داشت.این بازی هم خیلی درگیرانه و نزدیکی بود.در نیمه اول برتری محسوسی داشتیم و اگر از موقعیت ها بهتر استفاده میکردیم با نتایج بهتر به رختکن میرفتیم.نیمه دوم شهروند بهتر کار کرد.این پیروزی باعث شد در جدول ارتقا پیدا کنیم و به نیم فصل دوم فکر میکنیم.

افزودن دیدگاه