اختصاصی/رستمی:شروع خوبی نداشتیم،اما به بازی برگشتیم/از مجموعه حفاری به خاطر مشکلات رختکن عذرخواهی میکنم

0
55

سعید رستمی سرمربی کوثر اصفهان پس از پیروزی برابر حفاری به اخبار فوری فوتسال گفت:
با توجه به شرایطی که داشتیم ،نیاز داشتیم که ۳ امتیاز را بگیریم.ان هم از رقیب روبروی خود.هدف گذاری ما این بود که از نظر نتیجه و عملکرد پیشرفت کنیم که هفته به هفته هم بهتر شدیم
تیم حریف موقعیت زیادی نداشت.ما شروع خوبی نداشتیم و روی دو اشتباه فردی گل خوردیم.گل سوم را که زدیم حریف پاور پلی کرد و چون شناخت داشتیم و هفته گذشته روی این تاکتیک حفاری خوب تمرین کرده بودیم،گل که نخوردیم، گل هم زدیم
من یک عذرخواهی از مجموعه بزرگ حفاری میکنم.در بدو ورود هر دو تیم باید رختکن های سالن باید ضد عفونی میشد که این کار به خوبی انجام نشده بود و بوی این مواد در رختکن حریف مانده بود.دوستان مجبور شدند خارج از رختکن لباس عوض کنند.این اشتباه را به پای سالن کوثر نگذارند.
امروز بهترین داوری را دیدیم.یک صحنه روی گل دوم ما پیش امد که ترجیح میدهم کارشناس ها پاسخ دهند.

افزودن دیدگاه