گزارش تصویری تمرین تیم ملی فوتسال در حضور رییس کمیته فوتسال

0
121

ملی‌پوشان فوتسال در پنج نوبت تمرینی خود تا پیش از اعزام به ازبکستان از سنسورهای حرکتی جهت ثبت آمار آنالیز تفکیکی استفاده می‌کنند.

افزودن دیدگاه