شروع لیگ دسته دوم/برنامه کامل روز اول لیگ دسته دوم

0
267

رقابت های لیگ دسته دوم کشور از فردا در شش شهر برگزار خواهد شد.برنامه روز نخست این قابت ها به شرح زیر می باشد.

گروه اول/میزبان: گلوگاه
ساعت: ۱۴:٠٠
چیپس کامل مشهد _مقاومت شهرداری مشهد
ساعت: ۱۶:٠٠
پیمان شاهرود _ شاهین بجنورد
ساعت: ۱۸:٠٠
تیام گلوگاه _ اتحاد ستارگان چالوس

گروه دوم/میزبان: گرمسار
ساعت: ۱۴:٠٠
آهن آلات حسینی مشهد _ مقداد مشهد
ساعت: ۱۶:٠٠
شهرداری صباشهر _ یاران ورزشی پیشوا
ساعت: ۱۸:٠٠
سبحان فلز گرمسار _ زندی بتن کلاردشت

گروه سوم/میزبان: اردبیل
ساعت:۱۴:٠٠
آروین قالا ماکو _ اروم آلیاژ ارومیه
ساعت:۱۶:٠٠
الغدیر اردبیل _ شهیدکیان پارس آباد

گروه چهارم/میزبان: ماهشهر
ساعت: ۱۴:٠٠
شهدای ایلام _ همسفران لرستان
ساعت: ۱۶:٠٠
چاپ معلم سنندج _ جنرال ویندوز سقز
ساعت: ۱۸:٠٠
خلیج فارس ماهشهر _ شهیدقربانی اهواز

گروه پنجم/میزبان: میبد
ساعت:۱۴:٠٠
امید آران و بیدگل _ رعد پدافند اصفهان
ساعت: ۱۶:٠٠
دلسوختگان اهل بیت قم _ مارون کهگیلویه
ساعت: ۱۸:٠٠
بازرگانی سناتور میبد _ صبا یزد

گروه ششم/ میزبان: بندرعباس
ساعت: ۱۴:٠٠
درسا لارستان _ چابک شیراز
ساعت: ۱۶:٠٠
مس سرچشمه _ ایثار جیرفت
ساعت: ۱۸:٠٠
آیندگان بندرعباس _ کورش کبیر زابل

افزودن دیدگاه