در هفته هجدهم لیگ دسته اول چه گذشت؟

0
320
دسته اول

در هفته هجدهم لیگ دسته اول چه گذشت؟

گروه اول:

ایرالکو اراک ۶– ۱ هیات فوتبال کرمانشاه
اراکی ها که نمیخواهند از کورس عقب بیفتند،کرمانشاهی ها را گلباران کردند و ۳ امتیاز خانگی را کسب کردند.آنها همچنان باید در پی دو تیم صدرنشین بدوند.اما امیدوار به لغزش آنها هم هستند.در حال حاضر ایرالکو در رده سوم و ۲۶ امتیازی ست و کرمانشاهی ها با ۲۱ امتیاز در رده هفتم هستند.هیات فوتبال هفته آینده میزبان نفتی ها هستند و ایرالکو به خانه مقاومت تهران میرود

اسپیناس زنجان ۴ –۴ پاس تهران
پاسی ها نتوانستند در جدول صعود کنند و با این تساوی تنها یک امتیاز کسب کردند و در رده چهارم با ۲۵ امتیاز قرار گرفتند.انها امیدوار به دیدار عقب خود و البته توقف رقبا هستند.این تساوی به کار اسپیناس نیامد و آنها را ۲۱ امتیازی کرد و رده پنجم هستند.انها دو بازی کمتر دارند و به نوعی امیدوار هم هستند.اما رقبای سختی در جدول دارند.آنها هفته آینده میزبان شهرداری قزوین هستند و پاس هم میزبان جندی شاپور هستند.

نفت امیدیه ۶ – ۲ جندی شاپور دزفول
نفتی ها هم ۶ گل زدند تا همچنان مدعی باشند.این پیروزی منجر به ادامه روند نتایج خوب انها شد.آنها به امتیاز ۲۹ رسیدند و رده دوم را دارند.انها هفته آینده به کرمانشاه میروند .جندی شاپور هم با این شکست ۲۱ امتیازی ماند و رده ششم را دارد.آنها هفته آینده مهمان پاس خواهند بود

هتل کاج مشهد ۴– ۲ پارسیان شهر قدس
مشهدی با نام مشهد و در تربت جام بازی کردند و بالاخره بردند.آن هم تیم قعر نشین را تا پس از مدت ها بالاخره یک پیروزی و ۳ امتیاز کسب کردند.هتل کاج با این پیروزی به امتیاز ۱۵ رسید .ولی همچنان در رده دهم است .پارسیان با همان ۱۱ امتیاز قعر نشین باقی ماند.هفته اینده هتل کاج استراحت دارد و پارسیان میزبان فولاد سیرجان است.

فولاد سیرجان ۶–۱ مقاومت تهران
فولادی ها یک پیروزی پر گل کسب کردند تا با اختلاف و ۳۳ امتیاز در صدر جدول باشند.آنها را میتوان به دور دوم صعود کننده و حتی مدعی اول صعود به لیگ برتر دانست.سربازان تهرانی ها با ۱۷ امتیاز در رده هشتم هستند.آنها هفته آینده میزبان ایرالکو هستند و فولاد به خانه قعر نشین پارسیان میرود

گروه دوم

نماسازان آبادان ۳ – ۳ گهرزمین سیرجان
تساوی خانگی برای نماسازان اگر چه یک امتیاز داشت،اما آنها را از قعر جدول جدا نکردند.گهری ها با امید پیروزی آمدند،اما تنها یک تساوی کسب کردند .نماسازان با این تک امتیاز ۱۱ امتیازی شد و همچنان در قعر جدول است.گهری ها هم با ۱۵ امتیاز در رده هشتم هستند.

سفیر گفتمان تهران ۱–۳تابلو نصر شهر کرد
چه کسی گمان میکرد سفیر مدعی در خانه چنین شکستی را کسب کند .شهرکردی ها بیشتر از خودشان،رقبای بالای جدول سفیر را خوشحال کردند .سفیر با این شکست به رده سوم رفت و با ۲۲ امتیاز پشت سر دو تیم دیگر قرار گرفت.تابلو نصر هم به امتیاز ۱۷ رسید و به رده هفتم آمد.این شکست در هفته های پایانی شرایط سفیر را برای صعود سخت کرد.هفته آینده باید به خانه گهر بروند و تابلو نصر هم میزبان دیگر مدعی گروه یعنی کراپ الوند خواهد بود.

شهرداری قرچک ۳ – ۳ کراپ الوند
قرچکی ها در خانه، کراپ مدعی را متوقف کردند.البته این تک امتیاز برای هیج کدام از تیم ها خوب نبود و بیشتر رقبا را خوشحال کرد.کراپی ها اگر پیروز میشدند با توجه به دیگر نتایج رقبا فاصله خوبی در صدر میگرفتند.اما همین تساوی هم آنها را با ۲۵ امتیاز در صدر نگه داشت.شهرداری هم اگر پیروز میشد شرایط خوبی پیدا میکرد.اما حالا با توجه به دو بازی کمتر میخواهند در جدول صعود کنند و از رده چهارم که الان حضور دارد بیشتر صعود داشته باشند.

آرنوش کاشان ۴ –۳خالص سازان زنجان
کاشانی ها به پیروزی نزدیک رسیدند و توانستند ۳ امتیاز خانگی را کسب کردند.دو تیم، همسایه و هم امتیاز بودند که ارنوش با این پیروزی ۲۰ امتیازی شد و در رده پنجم قرار گرفت.خالص سازان با یک بازی بیشتر ۱۷ امتیازی ست و در رده ششم قرار دارد

افزودن دیدگاه