در هفته شانزدهم لیگ دسته اول چه گذشت؟

0
351
دسته اول

در هفته شانزدهم لیگ دسته اول چه گذشت؟

✅گروه اول

ایرالکو اراک۴ _۲ نفت امیدیه
اراکی ها بازی بزرگ هفته را بردند.آنها میدانستند که اگر امتیاز کامل این دیدار را نگیرند دیگر امیدی به صعود نخواهند داشت.برای همین با تمام توان جنگیدند تا ۳ امتیاز را در خانه نگه دارند.نفتی ها اگر چه امتیازی کسب نکردند ،اما همچنان رده دوم را دارند و شانس صعود را با این شرایط همچنان دارند.اراکی با این پیروزی به امتیاز ۲۳ رسیدند و در رده چهارم هستند.نفتی ها همچنان ۲۵ امتیازی ماندند و رده دوم را دارند.نفتی ها هفته آینده یک فینال دیگر دارند.انها با رقیب دیگر خود یعنی پاس دیدار میکنند .ایرالکو در خانه دزفولی بازی میکنند.

فولاد سیرجان ۳_۳جندی شاپور دزفول
سیرجانی ها نان روزهایی را میخورند که امتیاز جمع کرده بودند تا این تساوی هم آنها را در صدر با فاصله نگه دارند.انگار انگیزه فولادی ها کم شده و شاید هم توان خود را برای مرحله بعد نگه داشتند.دزفولی ها نتیجه خوبی گرفتند و این تساوی آنها را به ادامه لیگ امیدوار نگه داشت.فولاد با ۳۰ امتیاز در صدر است و هفته آینده مهمان بعثت کرمانشاه که پر حاشیه و مشکل دار است ،هستند.دزفولی ها هم با ۱۸ امتیاز در رده ششم هستند و هفته آینده میزبان ایرالکو هستند.

اسپیناس زنجان۳_ ۱پارسیان شهرقدس
۳ امتیاز برای زنجانی ها یعنی حرکت آنها به سمت احتمالات صعود .پارسیان هم شکست مجددی را در کارنامه ثبت کرد تا همچنان قعر نشین باشد.اسپیناس یک بازی کمتر دارد و همین میتواند آنها را امیدوار کند.آنها با ۲۰ امتیاز در رده پنجم هستند و هفته آینده استراحت دارد.پارسیان با ۸ امتیاز در قعر جدول است و هفته آینده هم در خانه میزبان شهرداری قزوین است.

شهرداری قزوین ۱ _۲ مقاومت تهران
مقاومت با این پیروزی خارج از خانه کمی از انتهای جدول دور شد و از طرفی به شهرداری هم نزدیک شد.قزوینی ها شکست خانگی را در کارنامه ثبت کردند تا دیگر امید بالانشینی را از سر خارج کنند.حالا دو تیم به امتیاز هم نزدیک شدند.شهرداری را ۱۵ امتیاز در رده هشتم و مقاومت با ۱۴ امتیاز در رده نهم است.قزوینی ها هفته آینده به شهر قدس میروند و مقاومت در تهران برابر هتل کاج قرار میگیرند.

هتل کاج مشهد ۳ _۰هیئت فوتبال کرمانشاه
مشهدی ها بالاخره بردند.این برد نه از سر بازی که از غیبت کرمانشاهی ها شکل گرفت.بعثت با غیبت در این بازی شرایط را برای خودش سخت و مشخص نیست در ادامه چه خواهد کرد.هتل کاج هفته آینده به دیدار مقاومت میروند و بعثت در خانه قرار است برابر فولاد سیرجان بازی خواهد کرد.

✅گروه دوم

شهرداری قرچک۶_ ۲ آرنوش کاشان
قرچکی ها هفته به هفته بهتر بازی میکنند.آنها در خانه برابر آرنوش به پیروزی رسیدند.کاشانی ها با این شکست به تیم های بالانشین نزدیک نشدند و فرصت خوبی را از دست دادند
از طرفی قرچکی ها امیدوارتر شدند .اگر چه هنوز با صدر جدول فاصله زیادی دارد.شهرداری قرچک با ۱۷ امتیاز به رده ششم رسید و هفته آینده به زنجان میرود و برابر خالص سازان دیدار میکند.آرنوش هم با ۱۷ امتیاز در رده چهارم است و هفته آینده استراحت دارد

شهرداری ساوه۵ _۴ تابلو نصر شهرکرد۴
ساوجی ها در دیداری نزدیک به پیروزی رسیدند و ۳ امتیاز مهم را کسب کردند.این پیروزی منجر به صعود چند پله ای شهرداری ساوه و رده هفتم شد.تابلو نصر دیدار ۶ امتیازی را باخت تا از حریف روبرویش عقب بیفتد.آنها در امتیار ۱۱ مانده و رده نهم را دارند.شهرداری هفته آینده مهمان خالص سازان است.تابلو نصر هم در خانه میزبان نماسازان خواهد بود

فودکا تهران۲ _۱ خالص سازان زنجان
فودکا با کمترین تفاضل توانست ۳ امتیاز را کسب کند.این ۳ امتیاز منجر به صدرنشینی انها شد .یک بازی هم کمتر دارند و این ویژگی مهم این تیم است.آنها با ۲۳ امتیاز در صدر هستند .خالص سازان دست خالی از تهران برگشت و در همان امتیاز ۱۷ ماند.آنها در رده پنجم ماندند.فودکا هفته آینده مهمان کراپ است که الوندی ها خودشان مدعی هستند.خالص سازان هم با شهرداری در زنجان دیدار میکند

سفیر گفتمان تهران ۲_ ۲ کراپ الوند قزوین
سفیر با تساوی دیگری که کسب کرد دستش از صدر دور ماند.این تساوی خانگی طعم شکست داشت و انها را با یک امتیاز کمتر و یک بازی بیشتر در رده دوم نگه داشت.سفیری ها با ۲۲ امتیاز در این رده قرار دارند و هفته اینده هم استراحت دارند.الوندی ها امتیاز مهمی را در خارج از خانه کسب کردند تا مدعی بمانند و هفته آینده برابر صدرنشین فودکا بازی میکند .آنها در رده سوم جدول هستند و امتیاز هفته آینده برای انها خیلی مهم است

افزودن دیدگاه