تغییر شائبه برانگیز داور دیدار معوقه و شنیده ها…

0
159

تغییر سوال برانگیز داور مسابقه مس سونگون و سوهان محمد سیما

در اتفاقی غیرمنتظره و اعلام نشده، وحید عرض پیما به جای وحید سلیمانی در تیم داوری دیدار تیم های مس سونگون و سوهان محمد سیمای قم قرار گرفت.

این در حالی است که تغییر در داوران، به طور قانونی باید به اطلاع هر دو تیم می رسید اما این اقدام صورت نگرفت و باشگاه سوهان محمد سیما به طور اتفاقی و صبح امروز متوجه شد داوران دیدار امروز مس و سوهان محمد سیما تغییر کرده اند.

باشگاه سوهان محمد سیما امیدوار است چنین تغییری بر جریان دیدار امروز تاثیر نگذارد و همچنین خواستار عمل کمیته داوران به وظایف حرفه ای خود در چارچوب قانون است.
شنیده های اخبار فوری فوتسال حاکی از آنست که یکی از اعضای هیات رییسه کمیته فوتسال که گاه و بیگاه به فدراسیون فوتبال نیز از طریق باشگاه کمکهای مالی انجام میدهد, حالا داور این بازی را تغییر داده است. وی که دل خوشی از وحید سلیمانی ندارد دستور جابجایی وی را صادر کرده است. این عضو هیات رییسه در کارنامه خود هر کدام از ناظرین مسابقه و یا داورانی که برای باشگاه مطبوع وی مشکل به وجود آورده است را با ارتباطات , ازلیست خارج میکند و یا اینکه از کمیته های مطبوع میخواهد که آنها را به عنوان داور مسابقه آنها قرار ندهد.

افزودن دیدگاه