کفاشیان و ترابیان دفاع کردند،اما چیزی مشخص نیست

0
120

علیرضا صالحی رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در خصوص برگزاری این جلسه، گفت: آقایان کفاشیان و ترابیان دیروز به جلسه آمدند و توضیحاتی هم ارائه دادند. قرار شد برای ما مستندات و مدارکی بیاورند و منتظر هستیم آنها را ارائه دهند.

وی درباره اینکه مشخص شد که زمان جلسه بعدی چه روزی خواهد بود، افزود: نه چیزی مشخص نشده است. دیروز هم فقط در حد صحبت کردن جلسه برگزار شد و آقایان از خودشان در این جلسه دفاع کردند و هر دو نفر هم به این جلسه آمدند اما اینکه زمان جلسه بعدی چه زمانی خواهد بود مشخص نیست.

رئیس کمیته استیناف درباره اینکه احتمال شکسته شدن رأی محرومیت کفاشیان و ترابیان وجود دارد یا نه، افزود: در حال حاضر هیچ نمی‌توان در این خصوص اعلام کرد و چیزی هم مشخص نیست. قرار است آقایان کفاشیان و ترابیان مدارک و ادله خود را به ما ارائه دهند. اگر لازم باشد باز هم آنها را دعوت خواهیم کرد تا از خود در جلسه دفاع کنند.

افزودن دیدگاه