برترین های هفته چهارم از نگاه کاربران و کارشناسان

0
128

تیم هفته از نگاه کاربران:فرش آرا مشهد با ۴۷ درصد آرا

بازیکن هفته از نگاه کاربران: قدرت بهادری با ۴۷ درصد آرا

 

تیم هفته :اهورا بهبهان

مربی هفته:مجید مرتضایی(فرش آرا مشهد)

ترکیب برتر هفته:

مسعود محمدی(فرش آرا مشهد)_مجید خزایی(فرش آرا مشهد)_میثم اینانلو (ارژن شیراز)_کامبیز گمرکی(هایپر شهر)_محسن محمد زاده(حفاری اهواز)

افزودن دیدگاه