برترین های هر هفته لیگ برتر فوتسال در فصل ۹۸

0
1585

برترین های هر هفته لیگ برتر در این بخش به تفکیک هر بازی قرار داده میشود:

— برترینهای هفته اول لیگ برتر فوتسال سال ۹۸

 • برترین گلر :علی رحیمی (مقاومت شهرداری البرز)
 • برترین عقب گیر : محمد بنی اسدی (آذرخش بندرعباس)
 • برترین فلنک:علی مروتی (سن ایچ ساوه)
 • برترین فلنک :امین مجیدی پور (ستارگان ورامین)
 • برترین راس جلو:مهدی جاوید (مس سونگون ورزقان)
 • برترین تماشاگر: شهروند ساری
 • برترین مربی: فرهاد کشاورز (مقاومت شهرداری البرز)

 

— برترینهای هفته سوم لیگ برتر فوتسال سال ۹۸

 • برترین گلر :سعید ترابیده (اهورای بهبهان)
 • برترین عقب گیر : محمد کشاورز ( گیتی پسند اصفهان)
 • برترین فلنک:علی محمودی (مقاومت شهرداری البرز)
 • برترین فلنک :ابراهیم حسینی (هایپر شهر شاهین شهر)
 • برترین راس جلو:مازیار خدارحم پور (اهورا بهبهان)
 • برترین تماشاگر: شهروند ساری
 • برترین مربی: جواد اصغری مقدم (سن ایچ ساوه)

 

— برترینهای هفته چهارم لیگ برتر فوتسال سال ۹۸ – سی ام تیرماه ۹۸

 • برترین گلر :مسعود محمدی (فرش آرای مشهد)
 • برترین عقب گیر : مجید خزایی (فرش آرا مشهد)
 • برترین فلنک:کامبیز گمرکی (هایپر شاهین شهر)
 • برترین فلنک :میثم اینانلو (ارژن شیراز)
 • برترین راس جلو:محسن محمد زاده (ملی حفاری اهواز)
 • برترین تماشاگر: شاهین کرمانشاه
 • برترین مربی: مجید مرتضایی (فرش آرا مشهد)

—برترینهای هفته پنجم لیگ برتر فوتسال ۴ مرداد ماه ۹۸

 • مربی هفته: محمد حجت (اهورا بهبهان)
 • تماشاگر هفته: فرش آرای مشهد
 • تیم برتر هفته:اهورا بهبهان
 • دروازه بان: سعید ترابیده (اهورا بهبهان)
 • عقب گیر: بهزاد عظیمی (فرش آرا مشهد)
 • فلنک: مهدی کریمی (سن ایچ ساوه)
 • فلنک: محمد نجف زنگی (ستارگان ورامین)
 • پیوت: سعید احمد عباسی ( گیتی پسند اصفهان)

—برترینهای هفته ششم لیگ برتر فوتسال ۱۰ مرداد ماه ۹۸

 • مربی هفته:اسماعیل تقی پور ( مس سونگون)
 • تیم هفته: مس سونگون ورزقان
 • تماشاگر هفته: شاهین کرمانشاه
 • دروازه بان: علی رحیمی ( مقاومت البرز)
 • عقب گیر:حمید احمدی (گیتی پسند اصفهان)
 • فلنک: رحمان سارانی (فرش آرا مشهد)
 • فلنک: علیرضا فیاضی (سوهان قم)
 • پیوت: علیرضا عسگری( مس سونگون)

—برترینهای هفته هفتم لیگ برتر فوتسال ۱۷ مرداد ماه ۹۸

 • مربی هفته : حمید کمالی (ارژن شیراز)
 • تیم هفته : سوهان محمد سیمای قم
 • تماشاگر هفته : شهروند ساری
 • دروازه بان: حمید رشیدی (سوهان محمد سیمای قم)
 • عقب گیر: محمد طاهری (ستارگان ورامین)
 • فلنک : پژمان بهادیوند (شهروند ساری)
 • فلنک: حمید قهرمانی (ارژن شیراز)
 • پیوت : محمد پیکان (فرش آرا مشهد)

—برترینهای هفته هشتم لیگ برتر فوتسال ۲۴  ۲۵ مرداد ماه ۹۸

 • مربی هفته: مجید مرتضایی ( فرش آرا مشهد)
 • تیم هفته : شاهین کرمانشاه
 • تماشاگر هفته: بدلیل حواشی بوجود آمده در سالن های مختلف وجود نداشت
 • دروازه بان: حسین حسینی (سن ایچ ساوه)
 • عقب گیر: کوروس محمدی (شاهین کرمانشاه)
 • فلنک : حمید رضا ره انجام (شهروند ساری)
 • فلنک : کمال کهندل (فرش آرا مشهد)
 • پیوت (راس جلو) : علی رهنما (ستارگان ورامین)

—برترینهای هفته نهم لیگ برتر فوتسال ۳۱ مرداد ماه و ۱ شهریور ماه ۹۸

 • مربی هفته: محسن علیپور (اهورا بهبهان)
 • تیم هفته: شاهین کرمانشاه
 • تماشاگر هفته: فرش آرا مشهد
 • دروازه بان برتر هفته : سینا پرکاس (شهروند ساری)
 • عقب گیر:پیام رستمی (شاهین کرمانشاه)
 • فلنک : بهمن جعفری (فرش آرا مشهد)
 • فلنک: محمد جامع (سن ایچ ساوه)
 • پیوت : هاشم شیرعلی (اهورا بهبهان)

— برترینهای هفته دهم لیگ برتر فوتسال ۷ و ۸ شهریورماه ۹۸

 • مربی هفته: محسن حسن زاده (سوهان قم)
 • تیم هفته : اهورا بهبهان
 • تماشاگر هفته : شاهین کرمانشاه
 • دروازه بان: سجاد بابایی (ملی حفاری اهواز)
 • عقب گیر: سعید قاسمی (سوهان قم)
 • فلنک :میثم اینانلو (ارژن شیراز)
 • فلنک : سجاد مسیحی (اهورا بهبهان)
 • پیوت : پیمان حفیظی (گیتی پسند اصفهان)

—برترینهای هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال ۱۵ شهریور ماه ۹۸

 • مربی هفته: حمید بی غم (گیتی پسند اصفهان)
 • تیم هفته : مقاومت شهرداری البرز
 • تماشاگر هفته : شهروند ساری
 • دروازه بان: مجتبی نصیرنیا (ستارگان ورامین)
 • عقب گیر: مجید خزایی (فرش آرا مشهد)
 • فلنک: علی اسعدی (شهروند ساری)
 • فلنک : سهیل جامدی (مقاوت شهرداری البرز)
 • پیوت: سعید احمد عباسی (گیتی پسند اصفهان)

— برترینهای هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال ۲۲ شهریور ماه ۹۸

 • مربی هفته: مجید مرتضایی (فرش آرا مشهد)
 • تیم هفته: سن ایچ ساوه
 • تماشاگر هفته: اهورا بهبهان
 • دروازه بان: محمد نوید بخش (هایپر شاهین شهر)
 • عقب گیر: مهدی کریمی (سن ایچ ساوه)
 • فلنک : ابولقاسم عروجی (مس سونگون)
 • فلنک: میلاد قنبر زاده (آذرخش بندرعباس)
 • پیوت: امین مجیدی پور (ستارگان ورامین)

— برترینهای هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال  ۲۷ شهریور ماه ۹۸

 • مربی هفته: رضا داورزنی (ستارگان ورامین)
 • تیم هفته: مس سونگون ورزقان
 • تماشاگر هفته: شهروند ساری
 • دروازه بان:سینا پرکاس (شهروند ساری)
 • عقب گیر:محمد شجری (مس سونگون)
 • فلنک:کامبیز گمرکی (هایپر شاهین شهر)
 • فلنک:میثم خیام (مقاومت شهرداری البرز)
 • پیوت:مسلم رستمی ها (ستارگان ورامین)

—برترینهای هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال – ۹ آبان ماه ۹۸

 • مربی هفته : رضا لک (شهروند ساری)
 • تیم هفته : شهروند ساری
 • تماشاگر هفته : سوهان محمد سیمای قم
 • دروازه بان: مسعود محمدی
 • عقب گیر: فرید نمازی (ملی حفاری اهواز)
 • فلنک :طاها مرتضوی (شهروند ساری)
 • فلنک: فرهاد فخیم (مس سونگون ورزقان)
 • پیوت : سعید احمد عباسی (گیتی پسند اصفهان)

—برترینهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال – ۱۳ و ۱۴ آبان ماه ۹۸

 • مربی هفته : مجید مرتضایی (فرش آرا مشهد)
 • تیم هفته : ارژن شیراز
 • تماشاگر هفته : شهروند ساری
 • دروازه بان: الکس فالکون (گیتی پسند اصفهان)
 • عقب گیر: مجید خزایی (فرش آرا مشهد)
 • فلنک :پژمان بهادیوند (شهروند ساری)
 • فلنک:ابولقاسم عروجی (مس سونگون)
 • پیوت : محمدبیضائی نژاد (ارژن شیراز)

برترین های هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال – یکم آذرماه ۹۸

 • مربی هفته: حمید کمالی (ارژن شیراز
 • تیم هفته : ستارگان ورامین
 • تماشاگر هفته : سوهان محمد سیمای قم
 • دروازه بان : مجتبی نصیر نیا (ستارگان ورامین)
 • عقب گیر: مصطفی فخری (ارژن شیراز)
 • فلنک : روح الله ایثاری (سوهان محمد سیما)
 • فلنک : علیرضا جوان (سن ایچ ساوه)
 • پیوت : علی رهنما (ستارگان ورامین)

برترینهای هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال –  آذرماه ۹۸

 • مربی هفته: یعقوب مراقی (ملی حفاری )
 • تیم هفته : اهورا بهبهان
 • تماشاگر هفته : شهروند ساری
 • دروازه بان: سجاد بابایی (ملی حفاری )
 • عقب گیر: طاها مرتضوی (شهروند ساری)
 • فلنک: مرتضی عزتی (گیتی پسند)
 • فلنک: میثم خیام (مس سونگون)
 • پیوت: سجاد مسیحی (اهورا بهبهان)

برترینهای هفته بیستم لیگ برتر – ۲۲ آذرماه ۹۸

 • مربی هفته: مهرداد جابری (هایپر شاهین شهر)
 • تیم هفته : ملی حفاری اهواز
 • تماشاگر هفته : آذرخش بندرعباس
 • دروازه بان: سجاد بابایی (ملی حفاری اهواز)
 • عقب گیر: حمید احمدی (گیتی پسند اصفهان)
 • فلنک: کامبیز گمرکی (هایپر شاهین شهر)
 • فلنک: محمد نجف زنگی (ستارگان ورامین)
 • پیوت : محمد بیضائی نژاد(ارژن شیراز)

برترینهای هفته بیست و دوم لیگ برتر – ۲ دی ماه ۹۸

 • مربی هفته: رضا لک (شهروند ساری)
 • تیم هفته: شاهین کرمانشاه
 • تماشاگر هفته : شاهین کرمانشاه
 • دروازه بان: وحید ندری (شاهین کرمانشاه)
 • عقب گیر: بابک نصیری ( مس سونگون)
 • فلنک : محمد زاهدی (آذرخش بندرعباس)
 • فلنک : سعید سروری (فرش آرا مشهد)
 • پیوت: سروش احمد نیا(شهروند ساری)

برترینهای هفته بیست و سوم لیگ برتر – ۷ دی ماه ۹۸

 • مربی هفته : عباس روز پیکر (آذرخش بندرعباس)
 • تیم هفته:هایپر شهر شاهین شهر
 • تماشاگر هفته: شهروند ساری
 • دروازه بان: عارف شبانگرد (آذرخش بندرعباس)
 • عقب گیر: رضا آبگون (هایپر شاهین شهر)
 • فلنک: بهمن جعفری (فرش آرا مشهد)
 • فلنک : مراد ناظری (شهروند ساری)
 • پیوت : فرهاد فخیم (مس سونگون)

پنجشنبه ۱۲ دی ماه ۹۸ – هفته بیست و چهارم

 • برترین تیم :مقاومت شهرداری البرز
 • برترین مربی : حمید بی غم (گیتی پسند اصفهان)
 • برترین تماشاگر: شاهین کرمانشاه
 • برترین دروازه بان: هادی شجاع زاده (مقاومت شهرداری البرز)
 • عقب گیر: محمد کشاورز (گیتی پسند اصفهان)
 • فلنک: سالار آقا پور (مس سونگون)
 • فلنک:عرفان حسین زاده (شهروند ساری)
 • پیوت: روح الله ایثاری (سوهان محمد سیما قم)

 

چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۹۸ –  هفته ۲۵

 • برترین تیم : آذرخش بندرعباس
  برترین مربی:فرهاد کشاورز (مقاومت شهرداری البرز)
  برترین تماشاگر: شهروند ساری
  تیم برتر هفته:
  دروازه بان: الکس فالکون (گیتی پسند اصفهان)
  عقب گیر:نادر حنیفی (سن ایچ ساوه)
  فلنک: امین نصرالله زاده (آذرخش بندرعباس)
  فلنک: امیر حسین اسماعیلی (شهروند ساری)
  پیوت: کامبیز گمرکی (هایپر شهر شاهین شهر)

پنجشنبه ۲۶ دی ماه ۹۸ ساعت ۱۷ – پلی اف اول لیگ برتر

 • برترین تیم: ملی حفاری اهواز
 • برترین مربی : جواد اصغری مقدم (سن ایچ ساوه)
 • برترین تماشاگر هفته: سن ایچ ساوه
 • تیم برتر هفته:
 • دروازه بان: سجاد بابایی (ملی حفاری اهواز)
 • عقب گیر: نادر حنیفی (سن ایچ ساوه)
 • فلنک: ابولفضل حسینی (ستارگان ورامین)
 • فلنک: علی اصغر حسن زاده (گیتی پسند اصفهان)
 • پیوت: شهاب طالبی (ملی حفاری اهواز)

دوشنبه ۳۰ دی ماه ۹۸ – ساعت ۱۷ – پلی آف دوم لیگ برتر

 • برترین تیم : شهروند ساری
 • برترین مربی : رضا لک (شهروند ساری)
 • برترین تماشاگر: فرش آرا مشهد
 • تیم برتر هفته:
 • دروازه بان : مسعود محمدی(فرش آرا مشهد)
 • عقب گیر: طاها مرتضوی (شهروند ساری)
 • فلنک: والکس ریموند ( گیتی پسند اصفهان)
 • فلنک: سعید سروری (فرش آرا مشهد)
 • پیوت: علیرضا عسگری (مس سونگون)

افزودن دیدگاه