کشاورز:نتیجه نشان دهنده تقادت سطح دو تیم نیست

0
107

کشاورز پس از پیروزی تیمش برابر سوهان محمد سیما در جمع خبرنگاران گفت:
قم یکی از پایگاه اصلی فوتسال در کشور است و این تیم با حضور اقایان حسن زاده و غیاثی که یک اتحاد ست،تیم بسیار قدرتمندی هستند.نتیجه حاصل شده نشان دهنده تفاوت سطح دو تیم نیست.قطعا در ادامه لیگ معلوم میشود که چه با کیفیت هستند.وقتی که سال گذشته به پلی آف امدیم اتفاق خوبی بود.از بازیکنان سرباز دیگر نشد استفاده کنیم .اما با همت استانی توانستیم تیم خوبی فراهم کنیم.ما ۶ هفته است تمرین میکنیم.تیم جوانی داریم.اما از نوع جوانانی که با کار زیاد آن را جبران میکنیم.با برنامه بودیم و میدانستیم با قم چگونه بازی کنیم و برد هفته اول بسیار مهم است.برخی نتایج هفته اول گواه کیفیت تیم ها نیست.
اما امیدواریم با همین کیفیت ادامه دهیم.

افزودن دیدگاه