نخستین نشست استعدادیابى فوتسال کشور آینده فوتسال به چشمان تیزبین استعدادیابان وابسته است!

0
121

به گزارش سایت رسمى فدراسیون فوتبال در ابتداى این نشست ابراهیم شکورى سرپرست دبیرکلى فدراسیون فوتبال ضمن خوش آمدگویى به حاضران در خصوص این نشست گفت:توسعه رشد و پروش فوتسال اهمیت زیادى براى این رشته دارد و در واقع آینده فوتسال ما بستگى به چشمان تیزبین شما خواهد داشت که استعدادیابى در این رشته رت بر عهده دارید. حقیقت این این کخ دیگر کشورهاى آسیایى در حال پیشرفت هستند و امکانات همچنین زیرساخت مناسبى در اختیار دارند  اما استعداد نقطه قوت ماست و باید با شناسایى همچنین استفاده مناسب از این استعدادها جایگاه خودمان را در اسیا و جهان حفظ کنیم.امیدوارم شاهد برگزارى دوره بسیار خوب و مفیدى باشیم که به پیشرفت فوتسال کشور کمک کند.

در ادامه  محمدحسن انصارى فر رئیس کمیته فنى توسعه فوتسال و فوتبال ساحلى در خصوص برگزارى این نشست اظهار داشت:آینده فوتسال کشور مى تواند با استعدادیابى مناسب تضمین شود. چندى پیش که جلسه اى با مسئول کمیته فنى فوتسال و فوتبال ساحلى اى اف سى داشتیم صحبت هاى خوبى در این نشست مطرح شد، ازجمله اینکه کشورها برنامه هاى گسترده اى براى توسعه و پیشرفت در این رشته دارند. همچنین به گفته آقاى اینفانتینو به زودى فوتسال هم درآمدزایى خوبى در سطح باشگاهى و ملى خواهد داشت که این اتفاق خوبى است. در این شرایط باید پذیرفت که شرایط رقابت آسان نخواهد بود و کار سخت تر مى شود.در واقع حفظ قله و جایگاهى که داریم کار سخت ترى است. باید در این حوزه و در بخش هاى اقایان و بانوان برنامه ریزى و استعدادیابى مطلوب داشته باشیم.

نیما نکیسا مسئول توسعه فوتبال پایه فدراسیون فوتبال، على صانعى مسئول استعدادیابى فوتسال و پریا شهریارى رییس دپارتمان  فوتبال ساحلى از دیگر سخنرانان این برنامه بودند.

همچنین از تلاش هاى کاظم سلیمانى دبیر سازمان لیگ فوتسال قدردانى شد.

افزودن دیدگاه