چه کسی پشت انتخاب بی غم در گیتی پسند است؟

0
346

اختصاصی

رضا لک پس از قهرمانی هم از گیتی پسند رفته است و حالا که روز آخر تیمش کم آورد هم احتمالا از اصفهان خواهد رفت.اما اینکه چه کسی پشت این رفت و احتمال آمدن بی غم است سوال مهمی ست.

لک در گیتی پسند بین برخی از بازیکنان محبوب نیت و خروج برخی بازیکنان از لیست روزهای آخر لیگ و گلایه هایی که میشد شاید معمای عنوان شدن بی غم باشد

اینکه یک بازیکن والبته باحمایت برخی افراد، جایگاه تغییر مربی داشته باشد از نکاتی ست که در فوتسال ایران قابل تامل است.

ماندن بازیکن مد نظر که از لیست روزهای اخر گیتی پسند خارج بود در تیم سال آینده ،این معما را باز خواهد کرد.

افزودن دیدگاه