گزینه نهایی ریاست کمیته فوتسال

0
586

اختصاصی

پس از اینکه کفاشیان از سرپرستی کمیته فوتسال به علت قانون منع به کارگیری بازنشستگان کنار رفت،این کمیته بدون مسئول بود تا اینکه همین روزها نام انصاری فر به عنوان رییس کمیته رسما اعلام خواهد شد.اگر چه نجاریان هم جزو کسانی بود که شانس تصدی این پست را داشت،اما هم به علت گرفتاری هایش در شورای شهر ساری و هم انتصاب به باشگاه شهروند،از لیست خارج شد و حالا انصاری فر برای تصدی این پست مد نظر نهایی ست.

افزودن دیدگاه