تیم های پشتوانه ساز،به جای حمایت،جریمه میشوند

0
262

بی تفاوتی به باشگاه های آینده ساز

از زمانی که برنامه لیگ برتر امیدها اعلام شد و پس از آن برنامه اردوهای تیم ملی زیر ۲۰ سال،نگرانی در تیم های پشتوانه ساز و بی تفاوتی به این تیم ها از طرف کمیته فوتسال،نکته مهم است.
در حال حاضر اردو و برنامه تیم ملی زیر ۲۰ سال به این شرح است:
۵ الی ۱۰ فروردین ۹۸ اردو برگزار میشود
مجددا از تاریخ ۱۷ الی ۲۳ فروردین اردو و پس از آن دو دیدار تدارکاتی به تاریخ ۲۳ و ۲۵ همین ماه با روسیه برگزار میشود
از تاریخ ۵ الی ۸ اردی بهشت دیدارهای چهار جانبه در چین تایپه برگزار میشود و در نهایت از ۱۰ اردی بهشت دیدارهای رسمی تیم ملی شروع میشود
حالا مرور کنیم برنامه لیگ برتر امیدها را که از ۱۰ اردی بهشت شروع میشود.
تیم هایی مانند حفاری اهواز که دو دروازبان اصلی تیمش جزو دعوت شدگان تیم ملی و احتمال زیاد لیست نهایی تیم امید هستند.شهروند ساری به روایتی ۵ و به روایتی ۳ بازیکن اصلی دارد(چون ۲ بازیکن این تیم رضایت نامه گرفته اند)و فرش آرا مشهد که ۴ بازیکن اصلی خود را در تیم ملی دارد.
جدا از غیبت این بازیکنان در روزهای تمرین تیم های باشگاهی ،خستگی ناشی از مسابقات و اردوی های ملی و البته یک اتفاق ناپسند که بازیکنان رده های سنی از ترس مصدومیت و البته سفارش های موکد مربیان ملی ،در تیم های باشگاهی با تمام وجود بازی نمیکنند.

حالا باید کمیته فوتسال تصمیم بگیرد که آیا این بازیکنان در تیم ملی ساخته شده اند و در تیم ملی؟و آیا تیم های بازیکن ساز باید به جای حمایت،در مهمترین رویداد باشگاهی رده خود از بازیکن های برتر محروم باشند؟
شنیده میشود تیم هایی که بازیکن بیشتری در تیم امید دارند در حال رایزنی هستند که اگر تاریخ بازی های لیگ برتر تغییر نکند ،بازیکنان خود را به تیم ملی ندهند.

افزودن دیدگاه