سکوت مطلق در اصفهان

0
138

شاید بدبین ترین هوادار گیتی پسند هم تصور نمیکرد پس از رسیدن به گل سوم،نتیجه چیزی جز پیروزی برای میزبان باشد.

گیتی پسند در حالیکه دیدار رفت را با تساوی تمام کرده بود و در خانه هم با ۳ گل پیش بود،به دقایق پایانی بازی نزدیک میشد.اما همین آسودگی خیال کار را برای اصفهانی ها سخت کرد.تمرکز تیم به سمت شادی و کسب عنوان قهرمانی بود.اما مس کاری کرد که تنها از تیم های زخم خورده بر می آید.بازگشت از شکست و پیش افتادن،آن در خانه حریف که نام گیتی پسند را دارد،کار ساده ای نبود.تقی زاده در سخت ترن روزهای مربیگری اش،تنها توانست شور و هیجان مسی ها را کنترل کند.ضمن اینکه فشار از روی این تیم برداشته شده بود.اما گیتی پسند در خانه بازی میکرد .

حالا و پس از این شکست تلخ که سالها کام اصفهانی ها را تلخ خواهد کرد،چیزی جز سکوت در اصفهان نیست.همیشه هم همین است.تاریخ را برنده ها مینویسند و حالا وقت مصاحبه های متعدد قهرمانان ست.

مس با این پیروزی که شاید شیرینی آن از قهرمانی سال پیش آنها هم بیشتر باشد،مسیر دوباره آسیا را طی میکند.

لک از روزی که با فاصله در صدر بود از برگزاری پلی آف گله میکرد و حالا مشخص شد که پلی آف چه چاه عمیقی بود که پس سربلند و گیتی پسند ناامید آز آن خارج شدند.

 

افزودن دیدگاه