تقابل های نفر به نفر فینال:بلو =فخیم

0
91

اختصاصی

پیش از فینال لیگ برتر تقابل های تک به تک بازی امروز را مرور میکنیم
* فرهاد فخیم ( مس سونگون ) – بلو (گیتی پسند اصفهان)
فرهاد فخیم : (مس سونگون)
پست تخصصی : فلنک چپ
قابلیتهای تکنیکی:
فدرت بالا در دریبلینگ و موقعیت یک در مقابل یک – قدرت بالای شوت زنی به ویژه پای راست – سرعت در ضد حملات به سمت دروازه حریف – قدرت بالا در دویدن با توپ و حمل توپ – تخصص ویژه در ضربات آخر به دروازه حریف

قابلیت های فیزیکی:
قدرت بدنی بالا , سرعت مناسب , موفقیت در درگیریهای تن به تن , قد بلند

قابلیتهای ذهنی و روانی :
سختکوشی و تلاش تا لحظه آخر , احساسی و با کوچکترین حاشیه در بازی وارد عمل میشود , قدرت رهبری تیمی , اتکای مربی به اندیشه های او

*بلو : (گیتی پسند اصفهان)
پست تخصصی : فلنک راست

– قابلیتهای تکنیکی:
تکنیک ویژه دقت در پاس , آگاهی محیطی بالا و انتخاب پاسهای مناسب در شرایط تنگنا , قدرت دفاع مناسب , جاگیری خوب در حمله و دفاع , شوتهای دقیق با پای چپ

– قابلیتهای فیزیکی :
قد کوتاه , سرعت بالا در ضد حملات به حریف و برگشت مناسب در کارهای دفاعی , چابکی سریع و مناسب

– قابلیت ذهنی و روانی
هوش بالا در تصمیم گیری , عدم ورود به مسائل حاشیه ای در بازی , سعی میکند در تمامی شرایط بازی خونسرد و آرام باشد. سختکوش و پرتلاش

افزودن دیدگاه