داوران مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتسال کشور مشخص شدند

0
254

نیمه نهایی لیگ یک فوتسال
پنجشنبه ۹۷.۱۱.۱۸ ساعت ۱۶
………………………….
شاهین کرمانشاه …..نفت امیدیه
نماینده محترم مهدی هنروری
ناظر حسین شاهمرادی …تهران
ابراهیم مهرابی افشار ……تهران
حمیدرضا طیب طاهری….قم
حمیدرضا قدسی راغب…..همدان
رضا کیامنش ……………..لرستان
………………………………
هایپر شهر شاهین شهر…سفیرگفتمان
نماینده محترم امیرحسین ملکی
ناظر جناب عباس رنجی ……تهران
محمودرضا نصیرلو…………..مازندران
علی حجی زاده …………….. خ رضوی
فیروز مبینی …………………چهارمحال
مجتبی بختیاریان …………. قم
………………………….

اخبار فوری فوتسال

افزودن دیدگاه