تیم سفیر گفتمان بر اساس مصوبه هیات رییسه باید به یک دسته پایین تر سقوط کند / تیم که ساعت ۱۵ بازی دارد نباید برای ساعت ۱۱ همانروز بلیط پرواز بگیرد !

0
428

گفتگوی اختصاصی اخبار فوری فوتسال با کاظم سلیمانی دبیر کمیته فوتسال در ارتباط یا عدم حضور تیم سفیرگفتمان در آخرین بازی لیگ دسته اول
پرونده این تیم به کمیته انضباطی داده شده است. ما در آیین نامه داریم که اگر تیم به هر دلیلی در بازی ها حاضر نشود این تیم باید به یک دسته پایین تر سقوط کند. این مصوبه هیات رییسه کمیته فوتسال است.
تیم سفیرگفتمان که نمیتواند ساعت ۱۱ ظهر روز مسابقه بلیط پرواز بیاورد که ساعت ۱۵ همان روز بازی دارد. و اعلام کند که به دلیل لغو پرواز به شیراز در بازی حاضر نشده است.
در آیین نامه تاکید شده است که تیم میهمان بایستی یک روز قبل مسابقه در محل مسابقه حضور داشته باشد. ما شب قبل از مسابقه جلسه با هر دو تیم داریم و این تیم در جلسه ما نیز حضور پیدا نکرده اند.
تیم سفیر گفتمان بایستی هر استدلال و مدرکی که دارد در جلسه کمیته انضباطی با خود همراه داشته باشد.

از طرفی کاظمی مدیر روابط عمومی سفیر گفتمان در گفتگو با خبرنگار ما مدارک به همراه نامه شرکت هواپیمایی بلیط بازیکنان و همچنین نامه سفیر گفتمان به کمیته فوتسال را ارائه کرده است. وی گفت تیم سفیر با تمامی بازیکنان اصلی خود برای این مسابقه اعزام شده بود علیرغم اینکه ضرورتی برای این کار نبود.

مدارک تیم سفیر گفتمان

اخصاصی اخبار فوری فوتسال

ارسلان حسینی

افزودن دیدگاه