تکلیف تیم های حاضر در پلی آف مشخص شد،اما…

0
369

تکلیف تیم های پلی آف مشخص شد

لیگ برتر امسال،جدا از تمام جذابیت هایی که داشت،به علت پلی آف ،حساسیت های متعددی داشت.امسال تا تیم های رده دوازدهم جدول هم برای حضور در پلی تا اخرین روزها جنگیدند و تنها در هفته پایانی ست که دیگر حساسیت از این لحاظ نداریم.
تیم های گیتی پسند،مس،فرش آرا ،حفاری اهواز،سوهان محمد سیما،سن ایچ ساوه،شهروند ساری و مقاومت البرز در مرحله پلی اف حاضر خواهند بود.
این جمع ،گیتی پسند و مس با تثبیت جایگاه اول و دوم به مرحله بعد میروند.فرش آرا و حفاری هم جایگاه سوم و چهارم را بین دو خود تقسیم میکنند و تنها باید در هفته آخر برای قطعی کردن رده سوم و چهارم بازی کنند.حضور در بین چهار تیم اهمیتش به این خاطر است که در مرحله اول پلی اف ،میزبام دو بازی از ۳ بازی هستند ک به همین خاطر شانس بیشتری برای حضور در مرحله دوم پلی آف دارند.
سوهان محمد سیما،سن ایچ،شهروند و مقاومت البرز هم چهار تیم دوم هستند.از این میان با توجه به هفته آینده ،احتمال خیلی زیاد رده هشتم از ان مقاومت البرز است .اما رده پنج تا هفت بین سه تیم دیگر میماند.قم در خانه بازی میکند و سن ایچ و شهروند هم با هم دیدار میکنند تا جایگاه قطعی آنها مشخص شود.

افزودن دیدگاه