اخبار فوری فوتسال | رد پای شمس در درگیریهای تماشاگران گیتی پسند با بازیکنان شهروند ساری !

0
392

چندی قبل بود که در درگیری بازیکنان و تماشاگران اصفهانی با بازیکنان ملی حفاری , احمد شمس که آن زمان سرپرست تیم اصفهانی بود سرمنشاء تمامی اتفاقات در هنگام خروج بازیکنان حفاری به رختکن , در انتهای بازی بود . آن زمان نیز احمد شمس درب را به روی بازیکنان تیم حفاری بست و تماشاگران آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. اما اکنون و در ضرب و شتم بازیکنان شهروند ساری توسط تماشاگران اصفهانی نیز , فرزند احمدشمس , مدیر اجرایی تیم گیتی پسند اصفهان درب خروجی را به روی بازیکنان تیم شهروند بست.

اختصاصی اخبار فوری فوتسال

افزودن دیدگاه