اخبار فوری فوتسال | چرا اروپائیها بیشترین رای را در انتخاب برترینها از دیدگاه سایت فوتسال پلنت بدست آوردند؟

0
180

یکی از جذابیت های هر ورزشی انتخاب برترینهای آن رشته ورزشی در پایان سال است. یکی از سایتهای مرجع جهانی برای انتخاب برترینهای فوتسال سایت فوتسال پلنت است. البته با توجه به دلایل و شواهد مشخص میگردد که اغلب این رای گیریها جنبه شخصی داشته و کسانی بعضا در این رای گیری شرکت داده شده اند که از وجاهت قانونی و فنی برخوردار نیستند. شاید نتوان به اندازه کافی به این سایت استناد کرد یکی از مشکلات این سایت پراکندگی در رای گیری نهایی آن در بین رای دهند گان است .

در بخش انتخاب برترینهای فوتسال به جز برترین بازیکن زن فوتسال دنیا که در انتخاب نفر اول از برزیل انتخاب شده است بقیه موارد تمام اروپایی است. و تمام برترینهای این رشته که در تمام جهان نقش پررنگی دارد از فوتسال اروپا انتخاب شده اند. چرا؟

دلیل آن این است که ۹۰ نفر از ۱۶۰ رای دهنده این سایت اروپایی هستند و آنها بر اساس شناخت خود از باشگاه ها و تیمهای اروپایی رای داده اند. آنها خیلی از فوتسال آسیا شناختی ندارند و به همین دلیل کمترین رای را در این نظر سنجی آسیایی ها و به ویژه ایرانیها آورده اند از طرفی همه آنها به اتفاق پس از اروپا به سمت برزیل چرخیده اند و از این کشور برترینها را انتخاب نموده اند.

قطعا ترکیب رای دهندگان بایستی ملاک و معیار مشخصی داشته باشد که بعضا این اتفاق در این سایت نیافتاده است. هر چند میتوان نظرات این سایت را در حال حاضر مرجع انتخاب برترینها دانست اما قطعا در سالهای بعد بایستی معیارهای مناسبی در این سایت برای انتخاب نفرات رای دهنده در نظر گرفته شود تا اعتبار آن بالاتر رود.

متاسفانه ایرانیهای حاضر در این برترینها نمراتی را که لایق آن بودند به دست نیاوردند و اگر در نظر بگیریم اغلب ایرانیهای رای دهنده در این سایت نمرات کامل را به بازیکنان و مربیان فوتسالی ایران داده باشند میتوان نتیجه گرفت که بقیه رای دهندگان , به آنها رای چندانی نداده اند  و این مسئله باعث شده که اغلب بازیکنان و مربیان ایرانی در رتبه ۶ , ۷ باشند

اختصاصی اخبار فوری فوتسال

افزودن دیدگاه