ننایج نهایی هفته چهاردهم لیگ دسته اول

0
500

نتایج نهایی هفته چهاردهم لیگ یک فوتسال کشور

جمعه ۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۵

گروه اول

هایپر شهر شاهین شهر ۳  _نفت امیدیه ۳

گل هایپرشهر:کامبیز گمرکی، حمید کاهبنده، احسان فیروزپور

گل نفت نفت امیدیه:شیرعلی

الماس شهرقم ۴ _ صدرا شیراز ۲

گل الماس:ابوالفضل رضاییان (۳)

گل صدرا:محمد احمدی، شرافت منش

هبلکس رضوی ۲ _ شهرداری رشت  ۲
گل هبلکس:حامد عبدالهی، محمدرضا رحمانیان

رسالت مازندران  ۳_ خالص سازان زنجان ۱
گل رسالت:محمد ربی هابی ۲ گل_ مهران رضاپور

گروه دوم

شاهین کرمانشاه ۲ _ رعد اصفهان ۳
گل شاهین :وحید نادری

گل رعد:مجتبی قطبی

رامک شیراز ۴ _ ایرالکو اراک ۳

سفیر گفتمان ۳ _ شهرداری قزوین ۱

گل سفیر :مجتبی امیرخانی ۲ گل _ حسین احمدی

مقاومت تهران ۴ _ مقاومت اقلید ۳
گل مقاومت تهران :پویا صادقی ۲ گل _ محمد ماهرو_ مهدی یوسفی

افزودن دیدگاه