برترین های هفته شانزدهم لیگ برتر

0
228

برترین های هفته شانزدهم لیگ برتر بر ایاس نظر کارشناسان اخبار فوری فوتسال معرفی شدند

تیم هفته:اهورا بهبهان
مربی هفته:رضا زرخانلی(مقاومت البرز)

تیم هفته:علی رحیمی(مقاومت البرز)/ طاها نعمتیان(مقاومت قرچک)/هادی احمدی(فرش آرا مشهد)/سجاد مسیحی(اهورا بهبهان)/احسان سورغالی(ارژن شیراز)

تیم هفته بر اساس نظر کاربران:فرش آرا مشهد

بازیکن هفته از نظر کاربران:حمیدرضا ره انجام(شهروند ساری)

افزودن دیدگاه