صالح:پیشنهاد سرمربیگری ایرالکو را نپذیرفتم/قرار بود ملاقات سکرت بماند

0
195

صالح: پیشنهاد سرمربیگری ایرالکو را نپذیرفتم/قرار بود مذاکره سکرت بماند

پس از در پی مصاحبه علیرضا دهشمند مدیرعامل ایرالکو اراک مبنی بر معرفی سرمربی تیمش از بین چند گزینه مورد نظر، ناصر صالح مدرس برجسته فوتسال کشورمان واکنش نشان داد و گفت: مدیر عامل محترم باشگاه ایرالکو آقاى دهشمند با من تماس گرفتند تا بعنوان سرمربى رهبرى تیم را به عهده بگیرم که من نپذیرفتم. اما من پیشنهاد دادم بعنوان مدیر فنى و انتخاب کادرى قوى و با تعهد و برنامه ریزى دقیق براى پیشرفت فوتسال باشگاه و شهر اراک میتوانم در خدمتشان باشم، لذا از من خواستند این گفتگو فعلا سِکرت بماند، که من هم قبول کردم.

وی ادامه داد: اینکه یک مربى براى دیدن تیم دعوت میشود و سپس از چند مربى کشور نام برده میشود چه هدفى دارند و در روزهاى آینده از میان این مربیان یک نفر انتخاب خواهد شد زیاد منطقى نمى باشد. فقط می توانم بگویم برای این باشگاه آرزوى موفقیت می نمایم.

افزودن دیدگاه