اختصاصی ؛حرف های در گوشی انتخابات و بدعهدی یک باشگاه

0
198

اختصاص اخبار فوری فوتسال

در گوشی از جلسه انتخابات هیات رییسه/باشگاهی که فقط نام خود را در برگه رای نوشت

پیش از برگزاری انتخابات،لابی ها و مذاکرات برخی مدیران با هم برای روز رای گیری انجام گرفته بود و قرار بر این بود افراد منتخب بر یک لیست مشترک به توافق رسیده و رای را بر اساس آن روی کاغذ بنویسند.همین اتفاق هم رخ داد و لیست مشترکی به تایید اغلب مدیران رسید
اما مسئله اینجاست که یکی از منتخبین،تنها نام خود را نوشته است و لیست او بدون نام دیگر افراد است که این کار باعث دلخوری دیگر اعضا شده .(نام این فرد و باشگاه مطبوعش نزد اخبار فوری فوتسال به امانت است).نکته جالب اینکه در انتخابات دوره قبل هم این فرد و باشگاه همین کار را کرده بودند و تنها نام خود را در برگه آرا درج کرده بودند.

افزودن دیدگاه