آمار جامع لیگ برتر پس از هفته چهاردهم

0
131

آمار جامع لیگ برتر در پایان هفته چهاردهم

بیشترین پیروزی : گیتی پسند با ۱۱ پیروزی
کمترین پیروزی  : اهورا بدون پیروزی
بیشترین تساوی : حفاری  با ۵ تساوی
کمترین تساوی : گیتی پسند _مس _ فرش آرا _ پارسیان با یک تساوی
کمترین شکست : مس با یک شکست
بیشترین شکست : اهورا و پارسیان با ۹ شکست
بیشترین گل زده : گیتی پسند با ۶۰ گل زده
کمترین گل زده : مقاومت قرچک با ۲۲ گل
کمترین گل خورده :سن ایچ با ۲۹ گل خورده
بیشترین گل خورده : اهورا با ۶۶ گل خورده
بهترین تفاضل گل : ۳۰+ گیتی پسند
بدترین تفاضل گل : ۲۹- اهورا

کاری از گروه آمار و آنالیز اخبار فوری فوتسال/اخبار را حرفه ای دنبال کنید

افزودن دیدگاه