علیپور:جوانی تیم موقعیت های ما را خراب کرد

0
184

اختصاصی
علی پور سرمربی اهورا بهبهان پس از تساوی خانگی برابر سن ایچ به اخبار فوری فوتسال گفت:
بازی خوب و جذابی را هواداران شاهد بودند.بازی در مقابل تیم خوب سن ایچ که بازیکنان بزرگ و با تجربه ای را در اختیار دارد و از کادر فنی خوبی بهره مند است ،برای بچه های جوان ما فرصت مناسبی بود که بتوانند خودی نشان بدهند.از شروع بازی سعی کردیم فشار را بر تیم سن ایچ وارد کنیم و توانستیم تا آخر بازی پیش باشیم . موقعیتهای فراوانی را هم به دلیل عدم تمرکز و جوانی از دست دادیم و البته تیم سن ایچ هم بازی خوبی ارایه کرد. آنها هم موقعیت داشتند و توانستند از تجربه شان استفاده کنند و بازی را به تساوی بکشانند.

داوران هم همه تلاششان را کردند که مدیریت خوب و قضاوت بی نقصی داشته باشند. اما به هرحال اشتباهاتی داشتند که در یک صحنه تاثیر گذار اشتباه آنها باعث شد گل تیم سن ایچ به ثمر برسد و بازی به تساوی کشید.اما از اینکه تلاش خود را انجام دادند از آنها سپاسگزارم و آرزوی موفقیت برای همه داوران عزیز دارم

افزودن دیدگاه