نتایج هفته هشتم +برنامه هفته نهم لیگ دسته اول

0
374

نتایج هفته هشتم لیگ دسته اول فوتسال کشور

پنجشنبه ۹۷/۰/۸/۱۰

گروه اولشهرداری رشت۵_ شهر صدرا شیراز ۳

گل شهرداری:مجتبی وفادار-محسن راجعی(۲)-سینا بخشی(۲)
گل صدرا:مسعود دانشور-محمدرضا مرادیان

الماس شهر قم۲ _ رسالت مازندران۳

گل الماس قم:محمدرضا سعادتمند-محمدفلامرزی

گل رسالت:محمد ربی هاوی -ناصر عجم- آرش خلیل پور

پاس ناجا ۱_ نفت امیدیه ۲
گل پاس:رضا آبگون

گل نفت:حسن حیاتی ۲ گل

هبلکس رضوی ۲ _خالص سازان زنجان ۴

گل هبلکس:محمدرضا رحمانیان-حامدعبداللهی
گل خالص سازان:حسن محمدی(۲)-وحید مرادخانی_ محمد حسن پوراحمدی

هایپر شهر شاهین شهر/ استراحت

گروه دوم/پایان نیم فصل اول

برنامه هفته نهم و پایانی نیم فصل نخست لیگ دسته اول فوتسال کشور

🔺گروه اول

🗓پنجشنبه ۹۷/۰۸/۲۰ ساعت:۱۶:۰۰

هایپر شهر شاهین شهر_ الماس شهر قم

نفت امیدیه _ شهرداری رشت

رسالت مازندران_ هبلکس رضوی مشهد

خالص سازان زنجان_پاس ناجا البرز

شهر صدرا شیراز/ استراحت

افزودن دیدگاه