برترین های نیم فصل از نگاه کاربران اخبار فوری فوتسال !

0
294

برترین دروازبان : علی رحیمی ( مقاومت البرز)
برترین عقب گیر : احسان سهیلی مقدم ( مقاومت البرز )
برترین فلنگ چپ : مراد ناظری ( شهروند ساری )
برترین فلنگ راست : علی رستمی ( فرش آرا مشهد )
برترین راس : مهدی جاوید ( گیتی پسند )
برترین خرید فصل : مهدی جاوید ( گیتی پسند )
برترین جوان نیم فصل : امیر حسین اسماعیلی ( شهروند ساری )
برترین مربی : محسن حسن زاده ( فرش آرا مشهد )

افزودن دیدگاه