پخش تلویزیونی ، مانع حواشی !

0
181

چندین سال است که دیدار دو تیم حفاری و گیتی پسند دستخوش حواشی بسیار است و این دیدار جذاب زیر نقطه تاریک حاشیه های تلخ گم میشود .
اما در بازی هفته اخر نیم فصل ، برای اولین بار بازی فوتسال در اهواز به صورت زنده پخش شد . همین پخش زنده باعث شد دو تیم مراقب حواشی باشند و همه موارد در چشم بیننده نقش ببندد . جز اخراج طالبی که حاشیه جدی هم ایجاد نکرد ، این دیدار دینی و نزدیک بدون هیچ حاشیه خاصی به پایان رسید .
قطعا پخش های تلویزیونی حاشیه های دیده نشدن و مخفی بودن را کم میکند و باعث نمایش جذابیت های فوتسال خواهد بود تا فقط از حاشیه شنیده شود .
اگر چه شنیده میشود این پخش به همت باشگاه گیتی پسند بوده تا به نوعی مانع ایجاد حواشی باشند که موثر هم واقع شد .

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

افزودن دیدگاه