اسامی داوران فوتسال جهت قضاوت در مسابقات بین المللی ۲۰۱۹ !

0
146

اسامی داوران فوتسال آقایان و بانوان و فوتبال ساحلی جهت قضاوت در مسابقات بین المللی سال ” ۲۰۱۹ ” اعلام شده است .

فوتسال مردان
محمودرضا نصیرلو
وحید عرض پیما
علی حفیظی
ابراهیم محرابی افشار

فوتسال بانوان
گلاره ناظمی
زری فتحی
مریم پورجعفریان

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

افزودن دیدگاه