اسامی داوران تورنمنت چهارجانبه تبریز اعلام شد !

0
190

یکشنبه ۱ مهر ۹۷ – ساعت ۱۶

تیم ملی ژاپن – تیم ملی اکراین
ناظر : علیرضا رجبی
داوران : ابراهیم مهرابی افشار – میرهادی اسماعیلی – کاظم مرادی – یوسف افضلی

یکشنبه ۱ مهر ۹۷ – ساعت ۱۸

تیم ملی ایران – تیم ملی بلاروس
ناظر : علیرضا رجبی
داوران : اسماعیل کمر بسته –  رحیم محمدی – امیر مختار رودساز – زیاد فروتن

دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ – ساعت ۱۶

تیم ملی بلاروس – تیم ملی اکراین
ناظر : علیرضا سهرابی
داوران : علی پورافشار – احسان سبزواری – مصطفی زینی – حسینعلی محمدنژاد

دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -ساعت ۱۸

تیم ملی ایران – تیم ملی ژاپن
ناظر : علیرضا سهرابی
داوران : وحید عرض پیما – سید سجاد فتحی – محمد داودپور – هادی ترابی

چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ – ساعت ۱۴

تیم ملی ژاپن – تیم ملی بلاروس
ناظر : عبدالواحدبیت سیاح
داوران : علی حفیظی – کمال بایزیدی – علی حجی زاده – ابراهیم آخوندی

چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ -ساعت ۱۶

تیم ملی ایران – تیم ملی اکراین
ناظر : عبدلواحد بیت سیاح
داوران : محمود نصیرلو – حسین توانا – سید مسعود شفیعی – انور ابراهیم پور

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

افزودن دیدگاه