نمایندگان محترم لیگ یک فوتسال !

0
156

الماس شهر قم _ هبلکس رضوی مشهد
( رجب اخلاقی )

خالص سازان زنجان _ شهر صدرا شیراز
( علی صدوقی )

هایپر شهر شاهین شهر _ پاس ناجا
( محمد رضا صلواتی )

نام آوران رسالت مازندران _ شهرداری رشت
( محمد زارعی )

شاهد رانک شیراز _ شهرداری قزوین
( سعید خزفروش )

رعد پدافند اصفهان _ ایرالکو اراک
( محمد حسن بوریاباف )

شاهین کرمانشاه _ مقاومت تهران
( رحمان رستمی )

سفیر گفتمان تهران _ مقاومت عباس نژاد اقلید
( شهباز رضا زاده )

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

افزودن دیدگاه