اختصاصی | قلی پور : کوهستانی سابقه هیچ درگیری و حاشیه نداشته است !

0
160

قلی پور مدیر عامل اتلیه طهران قم در گفتگو با اخبار فوری فوتسال درباره محرومیت بازیکن تیمش گفت :
فردا با فرش آرا مشهد بازی داریم . اما در شب بازی ما کمیته انضباطی آرایی را برای مجموعه ما و به ویژه محمد کوهستانی صادر کردند .

کوهستانی در سالهایی که فوتسال بازی کرده ، سابقه هیچ درگیری و حاشیه نداشته . روز بازی مقاومت ، کوهستانی به خاطر یک خطا کارت زرد گرفت و پس از چند دقیقه هم کارت دوم را گرفت و اخراج شد و بدون هیچ اعتراضی زمین را ترک کرد . من به عنوان مدیر عامل باشگاه از روی سکو با داور بحث کردم و بعد با اقای ملکی ناظر بازی صحبت کردم که چرا بازیکن من اخراج شده ؟

بعد از چند دقیقه به واسطه تنشی که خودم ایجاد کرده بودم ، بازی ادامه پیدا کرد . حالا شب بازی و بدون حضور بازیکن ۳ جلسه به علت حرکت ناشایست ورزشی و تحریک تماشاگران محرومش کرده اند .

کسی که این گزارش را ارائه کرده چه چیزی از بازیکن من دیده ؟ اگر من را محروم یا جریمه میکردند میگفتم که به علت اعتراض هایم بوده . این بازی فیلمبرداری شده و میتوانند آن را مسولین تماشا کنند .

من ساعت ۱۶ امروز پیگیری کردم و گفتند روی سایت فدراسیون اعلام کرده ایم . چرا شب بازی این رای را اعلام کردند ؟ در حالیکه ما این بازیکن را به مشهد آوردیم تا برای ما بازی کند .

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

افزودن دیدگاه