شبکه های استانی ، ناجی فوتسال !

0
151

باز هم لیگ برتر فوتسال شروع شد و از پخش بازی ها در شبکه های سراسری خبری نیست .
شبکه های ۳ _ ورزش و شما میتوانند ساعتی از آنتن خود را به این رشته پرطرفدار اختصاص دهند . اما باز هم دریغ میکنند .
هر انچه که از طرف مدیران فوتسالی در جهت رایزنی پخش اعلام میشود ، به نتیجه نرسیده و تنها ارتباط های استانی تیم ها با شبکه های محلی است که به داد فوتسال رسیده است .
مشهد ، قم ، اصفهان ، ساری و بندرعباس شهرهای خوشبخت هستند که مدیرانشان در تعامل ورزشی (حتی با دریافت هزینه) پخش فوتسال را در برنامه کاری خود قرار داده اند .
اما شهرهای اهواز ، تبریز ، ساوه ، کرج و در نهایت تهران ( قرچک ) انگار نه انگار که فوتسالی هم هست‌ . اگر چه مدیران تیم ها باید استارت کار را بزنند و تعامل ایجاد کنند .
در هر حال به واسطه شبکه های استانی امکان تماشای فوتسال هست ، اما همه گیر نیست و محدودیت های زیادی هم دارد .
اگر چه مدام ار طرف مدیران فدراسیون فوتبال حرف از پخش زده میشود ، اما خبری نیست که نیست !!!

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

افزودن دیدگاه