پارسیان در دانشگاه آزاد یا الغدیر ؟

0
188

پس از لیگ برتری شدن پارسیان شهر قدس سازمان لیگ تاکید کرد که این تیم باید سالن محل بازی خود را تغییر دهد .

پارسیانی ها دیروز مذاکراتی با دانشگاه آزاد شهر قدس داشته تا سالن آنها را که با استانداردهای سازمان لیگ تطابق دارد در اختیار بگیرند .

در صورت توافق این سالن میزبان بازی های پارسیان خواهد بود در غیر اینصورت سالن الغدیر باید تجهیز شده تا سازمان لیگ اجازه برگزاری بازی در آن را بدهد .

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

افزودن دیدگاه